POSLOVNI I PROIZVODNI OBJEKTI


DaimlerChrysler, Arnulfstr. 61-72, München, SR Njemačka

Instalacija grijanja i hlađenja.

Euroherc Osiguranje, Remetinečka cesta 98, Zagreb, Hrvatska

Strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije, elektro i građevinski radovi.

Euroherc Osiguranje, Obala kneza Branimira 5, Zadar, Hrvatska

Strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije.

Poslovni kompleks, Radnička cesta 42, Zagreb, Hrvatska

Instalacije grijanja, klimatizacije, ventilacije, toplinska stanica.

HOTO Business Tower, Savska cesta 32, Zagreb, Hrvatska

Strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije.

Euroherc Osiguranje, Ulica grada Vukovara 282, Zagreb, Hrvatska

Instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije.

PTK Almeria, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, Hrvatska

Instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije.

Sky Office, Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, Hrvatska

Izvedba instalacija grijanja, hlađenja, klimatizacije.

HEP, Kupska ulica, Zagreb, Hrvatska

Izvedba instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije te hidroinstalacije.

Centar "Cvjetni", Trg Petra Preradovića 4-6 i Varšavska 6, Zagreb, Hrvatska

Izvedba instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, hidroinstalacije.

Croatia Osiguranje, Miramarska 22, Zagreb

Instalacija klimatizacije, plinska kotlovnica, radijatorsko grijanje.

Jadransko Osiguranje, Ljubljanska Av., Zagreb

Toplinska podstanica, radijatorsko grijanje, ventilacija i klimatizacija.

TŽV Gredelj, Vukomerečka cesta b.b., Zagreb, Hrvatska

Izrada toplinske podstanice za pogon L, plinske kotlovnice, grijanje, hlađ., vent. i klimat.

Gradska Plinara Zagreb, Radnička cesta 1, Zagreb, Hrvatska

Rekonstrukcija kotlovnice i toplinske stanice.

Ministarstvo financija, Boškovićeva 5, Zagreb, Hrvatska

Instalacija klimatizacije.